Dr. Fei ZHOU Dr. Fei ZHOU
Dr. Zheng LIU

Assistant Professor
Department of Accountancy, Economics and Finance

Address : WLB 520
Tel : (852) 3411 7542
Email : zhengliu@hkbu.edu.hk