Dr. Fei ZHOU Dr. Fei ZHOU
Dr. Qiguang WANG

Assistant Professor
Department of Accountancy, Economics and Finance

Address : WLB 813
Tel : (852) 3411 6657
Email : qiguangw@hkbu.edu.hk