Dr. Fei ZHOU Dr. Fei ZHOU
Dr. Di GUO

Assistant Professor
Department of Accountancy, Economics and Finance

Address : WLB 612
Tel : (852) 3411 8247
Email : diguoacc@hkbu.edu.hk