Dr. Fei ZHOU Dr. Fei ZHOU
Dr. Anovia Yifan DAI

Assistant Professor
Department of Accountancy, Economics and Finance

Address : WLB 521
Tel : (852) 3411 2177
Email : anovia_dai@hkbu.edu.hk